BRANDWERENDE VOORZIENINGEN

BRANDWERENDE VOORZIENINGEN

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Daarmee wil de overheid:

  • De kans beperken dat een brand kan ontstaan ,zich kan ontwikkelen of uitbreiden;
  • Zorgen dat mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden tijdig een veilige plaats kunnen bereiken;
  • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel.

Bendit is sinds jaren gespecialiseerd in:

  • Het brandwerend afdichten van leiding- en kabeldoorvoeringen;
  • Het brandwerend isoleren van kanalen in gebouwen;
  • Het brandwerend bekleden van staalconstructie;
  • Het documenteren van de doorvoeringen in een digitaal systeem QR-code.

Het doel van het brandwerend isoleren is primair het beschermen van mensenlevens. Dit enorme belang heeft er toe geleid dat wij een samen werking hebben met Promat, de grootste aanbieder op het gebied van brandwerende voorzieningen in Nederland. Wij bieden dan ook uitsluitend uitvoerig geteste en gecertificeerde systemen. Dit is van het grootste belang voor het verkrijgen van goedkeuring op deze systemen van verzekeraars en autoriteiten zoals brandweer en/of  bouw- en woningtoezicht van gemeenten.