Brandwerend afdichten

Brand is gevaarlijk en heeft een voortdurende zorg. Een brand grijpt om zich heen en kan ongehinderd doorslaan op constructies, wanden en plafonds.

Als eigenaar, ondernemer of organisatie wilt u brand te alle tijden voorkomen. Met brandwerende afdichtingen kan worden voorkomen dat een brand zich verder kan verspreiden binnen andere ruimtes of onderdelen van het gebouw.

De brandwerende afdichtingen worden geregistreerd in Firestop Documentation Manager,  dat een aantoonbare brandveiligheid oplevert.

Calculatie brandwerend afdichten

Krijgen wij de beschikking over installatietekeningen van uw bouwproject, dan kunnen wij al aan de hand van die tekeningen voor u een aanbieding maken. Heeft u behoefte aan een opname ter plaatse voor een prijsopgave van brandwerend afdichten, dan kan dat ook.

Worden bij onze opname knelpunten ten aanzien van de brandwerende afdichtingen zichtbaar, dan zullen deze meteen met u worden besproken, zodat problemen ten aanzien van de uitvoering zoveel mogelijk in een vroeg stadium worden aangepakt en opgelost.

Planning, uitvoering en technische ondersteuning

In goed overleg met u worden naargelang de voortgang van overige bouw- en installatiewerkzaamheden op uw project een of meerdere monteurs op uw project ingepland. Iedere monteur van BenDit beschikt over een VCA-diploma. Uiteraard conformeren wij ons, voor zover dat van toepassing is, aan uw bouwplaatsreglement en aanmeldingsprocedures.

Zowel u als onze monteurs ter plaatse kunnen te allen tijde een beroep doen op onze Technische Afdeling, van waaruit wij u kunnen informeren over alle mogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden van de beschikbare brandwerende materialen en, waar nodig in overleg met Promat voor toepasbare oplossingen kunnen aandragen.

Oplevering

Na voltooiing van onze montagewerkzaamheden voor het brandwerend afdichten ontvangt u van ons het Digitaal Logboek . In dit logboek zijn in digitale vorm de plattegronden met locaties van de gemaakte brandveilige afdichtingen én specificatielijsten met foto’s opgenomen. De brandveiligheid van het pand is op deze wijze voor wat betreft de doorvoeringen en afdichtingen op een zeer uitgebreide manier gedocumenteerd. Samen met de eveneens in het logboek opgenomen garantieverklaring en productrapporten, vormt het logboek Brandveilige Afdichtingen een gedegen onderbouwing waaraan het bevoegd gezag met vertrouwen haar goedkeuring kan geven.

Beheer en onderhoud

De oplevering van een brandveilig gebouw is een goede start, maar de veiligheid van de gebruikers van een pad valt of staat met de wijze waarop die brandveiligheid wordt gehandhaafd in de vele jaren die volgen op de aanvankelijke oplevering. Enerzijds (ver)bouw- en installatiewerkzaamheden en anderzijds gebeurtenissen zoals lekkages ter plaatse van brandveilige afdichtingen kunnen ervoor zorgen dat de oorspronkelijk volledig brandwerende brandscheidingen veranderen in een spreekwoordelijke gatenkaas.

Gedegen beheer en regelmatig onderhoud is noodzakelijk om de brandveiligheid op peil te houden. BenDit geeft invulling aan deze behoefte door in samenspraak met de gebouweigenaar of facilitair manager een op maat gemaakt onderhoudsplan op te stellen. Aansluitend op zo’n onderhoudsplan kan met BenDit een onderhoudscontract worden afgesloten waarmee een periodieke controle van de brandwerende afdichtingen wordt gewaarborgd.